Geschiedenis

In 1991 werd een ingrijpende restauratie van de Bartholomeuskerk in Poeldijk afgesloten. Bij de heropening van de kerk werd in het kader van fundraising voor orgelconcerten op het eveneens gerestaureerde kerkorgel een stichting opgericht met de naam Stichting Orgelconcerten Poeldijk, die in dat jaar negen orgelconcerten organiseerde, waar warme belangstelling voor bleek te zijn. Toen die langzaam begon te tanen en de stichting erover dacht zichzelf op te heffen, opperde Tym Kortekaas-Zaal (secretaris van de stichting) dat wellicht een interessanter en breder terrein te exploreren zou zijn. De naam van de stichting werd veranderd in: stichting voor Studie- en Oratorium Projecten met als leden Tym Kortekaas-Zaal (secretaris), Nico Mobron (penningmeester) en Jos Vranken (voorzitter). Deze nieuwe stichting ontwierp en realiseerde met sponsorgelden van het VSB Fonds Westland, de Gemeente Monster en het Prins Bernhard Fonds het eerste festival “Tonen 2000”.

 

Het festival vond daarna tweejaarlijks plaats en groeide uit tot een toonaangevend internationaal festival, dat jarenlang het enige was in Nederland. 

 

Anno 2015 heeft de organisatie van Tonen2000 grote veranderingen doorgemaakt. De samenstelling van het bestuur is bijna geheel veranderd in een nieuwe enthousiaste en ambitieuze groep mensen. Ook is meteen gekozen om de uitstraling van het festival aan te passen. De inhoud van Tonen2000 blijft nagenoeg onveranderd.

MonsterDeGantel-breed