Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Jurjen Peeters
Secretaris: Gerda Rolaff
Penningmeester: Sjaak Noordam
Productie en techniek: Brenda Bodmer
Algemeen lid : Frans Peeters
Artistieke commissie: André Meijster
Communicatie en PR: Vacature

bestuur