ANBI Cultuur

Tonen2000 is officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, met de aantekening “Cultuur”(ANBI-status). Dit betekent dat donaties aan onze Stichting bij de Belastingdienst mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, en door de aantekening “cultuur”een extra aftrekpost mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over de culturele ANBI.

TONEN2000 staat in het ANBI-register onder de naam: Stichting Studie- en Oratorium Projecten.

 

Fiscaal nummer: 8090.35.935

Financiele verantwoording 2016

Verslag en evaluatie 2014

Financiele verantwoording 2014

Beleidsplan Tonen 2000 editie 2016

Beloningsbeleid Bestuur 2016 Tonen2000

financiële-verantwoording-2015